Kazalniki kakovosti

2018 2019
1. Število Rp na mag. farmacije na leto 17.531 17.958
2. Število točk na zaposlenega 9.859 9.720
3. Štev. izdaj na obnovljiv Rc 16,30 % 16,27 %
4. Št. mag. farm. s kompetenco PUZ /vsi magistri farmacije 1/13 1/13
5. Realizacija plana izobraževanja – finančno 75,32 71,54
6. Zadovoljstvo uporabnikov – % anketiranih, ki so zadovoljni z storitvami 86,25 87,33
7. Investicije – odstotek realizacije 100% 100%
Skip to content