Izjava o dostopnosti

Uvodno o dostopnosti

Obiskovalcem spletnega mesta Lekarne Slovenska Bistrica želimo dobro uporabniško izkušnjo.

V Lekarni Slovenska Bistrica se zavezujemo omogočati dostopnost za svojo spletno stran v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran Lekarne Slovenska Bistrica http://www.lekarna-slb.si oz. lekarna-slov.bistrica.si.

Stopnja skladnosti

Spletna stran Lekarne Slovenska Bistrica je skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS 30/18, ZDSMA).

Nabor storitev za dostopnost

Del spletnega mesta je posebno orodje, ki omogoča dodatne funkcije dostopnosti spletnega mesta. Prikaže se ob kliku na ikono dostopnosti v zgornjem levem kotu.
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:
Besedilne alternative

Vizualni elementi, ki nimajo zgolj dekorativnega namena, so opremljeni z ustreznimi besedilnimi alternativami. Tudi dekorativni vizualni elementi so v čim večji meri opremljeni z besedilnimi alternativami.

Prilagodljivost

Spletna stran uporablja oblikovanje, ki se prilagaja velikosti uporabnikovega zaslona brez izgube vsebine. Zagotovljeni so različni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem.
Stran se lahko prilagodi v črno belo, prav tako se lahko podčrtajo povezave. Besedilo se lahko uredi v prilagodljivo berljivo obliko.

Razločljivost

Zagotovljen je ustrezen kontrast vseh besedil.
Spletna stran se lahko poveča za 175%, pri čemer ne pride do izgub pri vsebini ali funkcionalnostih.

Dostopnost preko tipkovnice

Po spletni strani je možno brskati tudi brez uporabe miške, torej z uporabo tipkovnice.

Obiskovalcem je uporaba spletnega mesta dodatno olajšana z bližnjicami na tipkovnici:

 • premikanje po elementih (Tab),
 • premikanje nazaj po elementih (Shift + Tab),
 • klik označenega elementa (Enter),
 • premiki po strani navzdol (preslednica ali Page Down),
 • premiki po strani navzgor (Page Up),
 • prikaz možnosti dostopnosti (Alt + Shift + U),
 • skok na glavno vsebino (Alt + Shift + S).
Napadi in druge fizične reakcije

Spletno mesto ne vsebuje utripajočih vsebin.
Spletna stran je varna za uporabo za vse skupine uporabnikov, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili različne reakcije ali napade.

Navigacija

Vse podstrani imajo ustrezne opisne URL naslove, tako da lahko tudi po teh naslovih uporabnik vedno ve, na kateri podstrani se nahaja.

Za preprosto navigiranje po strani sta na voljo glavni meni na vrhu spletne strani, kjer so dostopne najpomembnejše podstrani, in sekundarna navigacija na dnu spletne strani, kjer so dostopne povezave na glavne sklope ter pogoji uporabe ter druge obvezne informacije o uporabi spletnega mesta.

Za lažje iskanje želenih tem je omogočen tudi iskalnik.

Predvidljivost

Navigacija je konsistentna in se ne spreminja na različnih podstraneh.

Pomoč pri vnosu

V primeru napačnega vnosa v obrazec, dobi uporabnik natančno razlago napake. Prav tako se vnos ne izbriše iz obrazca, tako da ga lahko uporabnik ustrezno popravi.

Kompatibilnost

Uporabniki lahko do spletne strani dostopajo z vsemi brskalniki in preko mobilnih telefonov.

Nedostopna vsebina na spletnem mestu Lekarne Slovenska Bistrica

Uporaba spletne strani še ni v celoti prilagojena za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo in uporabnikom z motnjami razumevanja, saj je bilo na podlagi začetne ocene o tem, v kolikšnem obsegu izpolnjevanje teh zahtev pomeni nesorazmerno breme za zavod ocenjeno, da to predstavlja nesorazmerno breme.

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

 1. Za ranljive skupine niso prilagojena nekatera informacijska sporočila. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za zavod. Zavod nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi bile finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika, oziroma v tem primeru koristi za uporabnika ni.
 2. Vse fotografije na spletnem mestu niso opremljene z opisi oziroma nimajo alternativnega besedila. Fotografije so dekorativne oziroma zgolj vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih alternativnih besedil.
 3. Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa na straneh “Prispevki”.

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Lekarne Slovenska Bistrica, lahko uporabniki lekarniških storitev dobijo:

osebno v lekarniških enotah Lekarne Slovenska Bistrica:

 1. Lekarna Center, Partizanska 1, 2310 Slov. Bistrica,
 2. Lekarna Bistrica, Partizanska 30, 2310 Slov. Bistrica,
 3. Lekarna Plečnikova, Plečnikova ul. 27, 2310 Slov. Bistrica,
 4. Lekarniška podružnica Makole, Makole 35, 2331 Makole,
 5. Lekarniška podružnica Zgornja Polskava, Mariborska ul. 42, 2314 Zg. Polskava,
  ali na elektronskem naslovu: info@lekarna-slb.si
  ali telefonu: 02 843 2440

Datum objave spletnega mesta

Spletna stran Lekarne Slovenska Bistrica je bila v obstoječi grafični podobi objavljena 1. januarja 2020.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 23. septembra 2020.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena zavoda.

Izjava je bila nazadnje pregledana 8. septembra 2022.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov info@lekarna-slb.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si.

Izvršilni organ za morebitne postopke

Ministrstvo za javno upravo

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

gp.uiv@gov.si

www.uiv.gov.si

Skip to content